ZSU logo

Документи для проходження МСЕК

Для проходження обстеження МСЕК, у тебе мають бути такі документи:

 • Направлення на МСЕК (форма ф. № 088/о);
 • паспорт або ID картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання
 • копія ідентифікаційного коду;
 • військовий квиток або посвідчення офіцера (копія);
 • військово-облікові документи (довідка про проходження військової служби, витяг з послужного списку) або їхні копії;
 • свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК, або витяг з протоколу засідання штатної ВЛК про встановлення причинного зв’язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв);
 • медична документація, оригінали (виписки з амбулаторної карти ф. 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого ф. 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо) та амбулаторна картка хворого;
 • у випадку, якщо ти є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (або особою, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, чи постраждала від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії):
  • посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи або посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій відповідної категорії або посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення) відповідної категорії;
  • експертний висновок міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС про причинний зв’язок захворювання з Чорнобильською катастрофою.
 • копія витягу з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини / звільнення з військової служби (за наявності);
 • довідка про обставини травми (за потреби);
 • посвідчення УБД (за наявності);
 • копія трудової книжки (за наявності).

При проходженні МСЕК потрібно мати з собою оригінали зазначених документів.

По закінченню обстеження, видається довідка про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності або зазначається ступінь втрати професійної працездатності.