ZSU logo

Протезування за кордоном

Можлива ситуація, в якій тобі потрібен протез та/або ортез підвищеної функціональності, які не виробляються в Україні. За рахунок держави протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами здійснюється закордонним надавачем спеціалізованої допомоги лише у разі відсутності в Україні спеціалістів, які мають відповідну кваліфікацію і позитивний практичний досвід виготовлення конструкцій (технологій) таких виробів.
Учасник/учасниця бойових дій може звернутися із заявою про забезпечення відповідним виробом через 12 місяців після проведення первинного протезування. Однак, якщо у нього\неї ампутація верхньої кінцівки на рівні плечового суглоба, середньої та верхньої третини плеча, первинне протезування може бути забезпечене виробами підвищеної функціональності (наприклад, біонічним протезом руки). Твої дії наступні (Постанова КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 518 «Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок»):

 1. Збери документи:
  • заяву учасника бойових дій про забезпечення виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальним виробом для занять спортом із зазначенням інформації про вибране вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство;
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • рішення ВЛК або ЛКК про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;
  • витяг із історії хвороби;
  • фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів;
  • копію довідки про безпосередню участь в бойових діях.
  • Якщо тобі потрібен виріб для занять спортом:
   • висновок щодо забезпечення спеціальним виробом для занять спортом за формою (див. Додаток 24), виданий лікарем фізичної та реабілітаційної медицини або фахівцем з фізичної реабілітації, або лікарем-ортопедом-травматологом лікувальним закладом, який має відповідну кваліфікацію щодо спортивного протезування про можливість використання спеціального виробу для занять спортом для систематичних занять відповідним видом (видами) спорту з урахуванням результатів оцінки функціональних можливостей особи;
   • лист центрального органу виконавчої влади щодо необхідності забезпечення спеціальним виробом для занять спортом учасника операції, який систематично займається відповідним видом (видами) спорту (у разі забезпечення участі у спортивних змаганнях всеукраїнського або міжнародного рівня).
  • Якщо тобі потрібен виріб для забезпечення фізкультурно-спортивної реабілітації:
   • висновок щодо забезпечення спеціальним виробом для занять спортом за формою (див. Додаток 24), що виданий лікарем фізичної та реабілітаційної медицини або фахівцем з фізичної реабілітації лікувальної установи, яка має відповідну кваліфікацію щодо спортивного протезування, про можливість використання спеціального виробу для занять спортом для фізкультурно-спортивної реабілітації з урахуванням результатів оцінки функціональних можливостей осіб;
   • рекомендаційний лист Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій щодо необхідності забезпечення спеціальним виробом для занять спортом учасника операції з метою його фізкультурно-спортивної реабілітації.
 2. Відправ зібрані документи до Фонду соціального захисту (далі Фонд).
 3. Фонд протягом 10 робочих днів з дати отримання (надходження поштою) зазначених документів опрацьовує та вносить їх на розгляд експертної групи.
  • Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 25 робочих днів з дати їхнього отримання (надходження поштою) Фондом.
  • ВАЖЛИВО! Якщо подано не всі документи, Фонд повідомляє в 3-денний термін про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі (у разі надсилання документів поштою), або дата їхнього фактичного отримання Фондом (у разі особистого подання).
 4. Фонд укладає із закордонним надавачем спеціалізованої допомоги і учасником операції або його законним представником тристоронній письмовий договір, в якому визначаються умови:
  • надання такому учасникові грошової допомоги та безготівкового перерахування коштів закордонному надавачеві спеціалізованої допомоги;
  • подальшого гарантійного і післягарантійного обслуговування виробів;
  • надання закордонним надавачем спеціалізованої допомоги технічного опису конструкції та комплектації виробу підвищеної функціональності та/або спеціального виробу для занять спортом за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні;
  • надання інформації про етапи протезування, технології виготовлення, застосовування комп’ютерної діагностики та моделювання, необхідні види робіт під час підготовки;
  • навчання користуванню таким виробом;
  • навчання ходінню на остаточній конструкції в разі протезування нижніх кінцівок;
  • відповідальність сторін;
  • надання закордонним надавачем спеціалізованої допомоги акта виконаних робіт.
 5. Виріб підвищеної функціональності, що виготовлений закордонним надавачем спеціалізованої допомоги, буде тобі виданий на 4,5 роки.
 6. Для оплати твого проїзду, проживання та харчування (а також за потреби й особи, яка тебе супроводжує) за кордоном Фонд перераховує кошти на твій рахунок або на рахунок закордонного надавача спеціалізованої допомоги.
 7. Після повернення з-за кордону та для остаточного розрахунку тобі або твоєму законному представнику протягом 10 робочих днів потрібно подати Фонду відповідні документи, що підтверджують усі дії і процедури.
 8. Для заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності та/або спеціального виробу для занять спортом за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, тобі потрібно подати до Фонду відповідну заяву, на підставі якої Фонд звертається до закордонного лікувального закладу.
 9. Заміна приймальної гільзи та післягарантійний ремонт здійснюються на підставі рішення експертної групи та відповідного договору, укладеного Фондом і закордонним надавачем спеціалізованої допомоги, за кордоном або за твоєю згодою в офіційному представництві закордонного надавача спеціалізованої допомоги чи на іншому підприємстві на території України.