ZSU logo

Документи для проходження ВЛК

Для проходження ВЛК у воєнний час тобі треба мати з собою наступні документи:

  • направлення на медичний огляд ВЛК (зразок дивись у додатку 11);
  • медичні документи, які підтверджують початок розвитку, розвиток захворювання або одержання травми (поранення, контузії, каліцтва): медична книжка, медичні карти стаціонарного (амбулаторного) хворого або витяги з них, довідки із закладів охорони здоров’я, свідоцтва про хворобу, витяг із книги обліку хворих в амбулаторії під час первинного звернення по медичну допомогу;
  • посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
  • медична характеристика (у воєнний час надається тільки у випадках направлення на медичний огляд військовослужбовців із захворюваннями психіки та поведінки, а також при повторному направленні на медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеню придатності до військової служби протягом 12 місяців з дня закінчення попереднього медичного огляду);
  • службова характеристика (у воєнний час надається тільки у випадках направлення на медичний огляд військовослужбовців із захворюваннями психіки та поведінки, а також при повторному направленні на медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеню придатності до військової служби протягом 12 місяців з дня закінчення попереднього медичного огляду);
  • довідка про обставини травми від твоєї в/ч (у разі отримання травми, поранення, контузії, каліцтва внаслідок бойових дій) та/або засвідчену копію акту про нещасний випадок (гостре професійне захворювання (отруєння), поранення, контузії, травми, каліцтва, окрім тих випадків, що настали внаслідок уражень або дій з боку противника);
  • посвідчення УБД (за наявністю);
  • витяги із особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій (можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч);
  • медичні документи щодо стану твого здоров’я, дані з яких будуть враховуватись лікарями під час формування постанов ВЛК.