ZSU logo

Рішення ВЛК

Постанова (рішення), яке приймається ВЛК, оформлюється декількома документами: свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК (позаштатні ВЛК), протокол засідання ВЛК з визначенням причинного зв’язку травми, захворювання, поранення (штатні ВЛК).

ВЛК може приймати постанови про придатність до військової служби та про причинний зв’язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) зі службою в Збройних Силах України:

Постанова (рішення), яке приймається ВЛК, оформлюється одним із документів: свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК (позаштатні ВЛК), протокол засідання ВЛК з визначенням причинного зв’язку травми, захворювання, поранення (штатні ВЛК).

ВЛК може приймати постанови про придатність до військової служби, про причинний зв’язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) зі службою в Збройних Силах України, про потребу в лікуванні, реабілітації, протезуванні тощо:

I. Постанови про причинний зв’язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) зі службою в Збройних Силах України:

 • «Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини» – якщо поранення було отримане під час захисту Батьківщини або виконання обов’язків військової служби під час служби в складі діючої армії та флоту, а також під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, під час безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.
 • «Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане з виконанням обов’язків військової служби» – якщо поранення отримане (крім випадків протиправного діяння) в разі фактичного виконання службових обов’язків під час проходження військової служби в частинах, які не входили до складу діючої армії.
 • «Поранення (травма, контузія, каліцтво), отримане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов’язане з проходженням військової служби» – якщо воно отримане за обставин, не пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, або отримане внаслідок правопорушення.
 • «Захворювання (поранення, травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини» – якщо воно виникло під час служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього в період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (зокрема, тимчасової) до військової служби.
 • «Захворювання (поранення, контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане з проходженням військової служби» – якщо воно виникло під час служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (зокрема, тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності.
 • «Захворювання, НІ, не пов’язане з проходженням військової служби» – якщо воно виникло в того, хто пройшов медичний огляд, до призову на військову службу, прийняття на військову службу за контрактом (зокрема, захворювання, не діагностовані при призові (під час прийому на військову службу), але патогенетично їхній розвиток почався до призову (до прийому) на військову службу, і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання і придатність до військової служби.

II. Постанови ВЛК про потребу в переведенні до закладу охорони здоров’я.

За постановою ВЛК, військовослужбовця можуть перевести для лікування до іншого військового чи цивільного закладу охорони здоров’я.

III. Постанови ВЛК про потребу у відпустці за станом здоров’я.

У випадках передбачених Розкладом хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби (Додаток 1 до Положення, затвердженого наказом МОУ від 14.08.2008 №402), та за рішенням ВЛК військовослужбовцю може бути надана відпустка за станом здоров’я.

Загальний термін безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні у військових (цивільних) лікувальних закладах, включаючи відпустку за станом здоров’я, не повинен перевищувати 4 місяці, а для хворих на туберкульоз – 12 місяців. Прийняття рішення лікарем щодо необхідного для лікування терміну залежить від кожного окремого клінічного випадку з обов’язковим дотриманням вимог щодо діагностичних та лікувальних методів надання медичної допомоги, визначених клінічними протоколами, стандартами медичної допомоги, адаптованими клінічними настановами.

Після закінчення визначеного терміну перебування на безперервному лікуванні та у відпустці за станом здоров’я тобі потрібно повторно пройти ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

IV. Придатність військовослужбовця до проходження служби.

ВЛК може визначити один із наступних ступенів придатності до військової служби:

 1. придатний;
 2. обмежено придатний;
 3. непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;
 4. непридатний з виключенням з військового обліку.

Що означає кожен із ступенів придатності?

 1. ПРИДАТНИЙ – ти і надалі придатний для залучення як до небойових, так і бойових дій. Тебе можна призначити на більшість посад. Категоричні винятки, коли тебе, як придатного, не можна залучити до певних родів військ, можна дізнатись в Додатку 3 Наказу МОУ №402 (Наказ МОУ №402 від 14.08.2008 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»).
 2. ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНИЙ – особи, визнані обмежено придатними до військової служби, непридатні до служби у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби в частинах (підрозділах) забезпечення, ТЦК та СП, установах, організаціях, навчальних закладах.
 3. НЕПРИДАТНИЙ З ПЕРЕОГЛЯДОМ ЧЕРЕЗ 6-12 МІСЯЦІВ – ти і надалі лишаєшся військовослужбовцем і маєш перебувати у військовій частині. Командир визначає, які обов’язки ти маєш виконувати, але ці обов’язки може бути покладено на тебе виключно з урахуванням твого стану здоров’я. У такому разі тебе можуть призначати виключно на небойові посади або вивести в розпорядження командира ППД.
 4. НЕПРИДАТНИЙ З ВИКЛЮЧЕННЯМ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ – такий ступінь придатності надає тобі право на звільнення з військової служби. Проте у разі наявності бажання ти можеш писати рапорт на продовження проходження служби на посадах передбачених Переліком (Наказ МОУ №410 від 14.08.2018 «Про затвердження Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби»).

Постанова ВЛК про ступінь придатності до військової служби військовослужбовця чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Зауважимо, що постанова ВЛК ТЦК та СП про ступінь придатності до військової служби, яку було прийнято під час призову або прийняття на військову службу, чинна протягом 6 місяців з моменту проведення медичного огляду.