ZSU logo

Порядок дій для отримання одноразової грошової допомоги

 1. Пройди МСЕК для визначення ступеня втрати працездатності та/або встановлення групи інвалідності (детально описано в розділі «Проходження МСЕК»).
 2. Подай до ТЦК та СП, в якому ти перебуваєш на обліку (якщо тебе звільнено зі служби), чи до військової частини (якщо ти продовжуєш службу) наступні документи:
  • заяву для виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку з установленням інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (Додаток 19);
  • завірену копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням їхнього причинного зв’язку (детальніше як пройти МСЕК під час війни читай в розділі «Проходження МСЕК»);
  • згоду на обробку персональних даних.
 3. До заяви додай копії:
  • постанови ВЛК щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
  • документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження. Таким документом може бути акт службового розслідування, довідка про обставини отримання травми, поранення, контузії, яка видається військовою частиною. При встановленні відсотка втрати працездатності або групи інвалідності у зв’язку з захворюванням, такий документ не подається;
  • документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи і про реєстрацію місця проживання (за наявності);
  • документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою);довідка про банківські реквізити для зарахування коштів.
 4. Вказані документи подаються особисто до центру комплектування та соціальної підтримки (особами, звільненими з військової служби) чи до військової частини (діючими військовослужбовцями). При собі необхідно мати оригінали вказаних документів для засвідчення копій посадовими особами. У разі, якщо немає можливості особистої подачі документів, заяву разом з додатками необхідно направити через найближче відділення «Укрпошти» цінним листом з описом вкладення.